10. Wissenschaftskongress „Abfall- und Ressourcenwirtschaft“ 2020, 08. - 09. Oktober 2020 an der TU Dresden
TU Dresden, Andreas-Schubert-Bau, Hörsaal 120 (ASB/0120/H), 1. OG, Zellescher Weg 19, 01069 Dresden
Do, 08.10.2020 08:30 Uhr
10. Wissenschaftskongress „Abfall- und Ressourcenwirtschaft“ 2020, 08. - 09. Oktober 2020 an der TU Dresden
DGAW Wissenschaftskongress „Abfall- und Ressourcenwirtschaft“
Do, 08.10.2020 08:30 Uhr
Fr, 09.10.2020 16:00 Uhr
TU Dresden, Andreas-Schubert-Bau, Hörsaal 120 (ASB/0120/H), 1. OG, Zellescher Weg 19, 01069 Dresden
DGAW Mitgliederversammlung
Technische Universität Berlin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin
Fr, 13.11.2020 11:00 Uhr
DGAW Mitgliederversammlung
DGAW Mitgliederversammlung mit Fachveranstaltung
Fr, 13.11.2020 11:00 Uhr
Fr, 13.11.2020 13:00 Uhr
Technische Universität Berlin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin